Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Postępowania trwające

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej jednorazowego użytku w podziale na części

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą rękawiczek diagnostycznych nitrylowych

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą półmasek filtrujących do ochrony układu oddechowego FFP2

Termin wykonania zamówienia:  maksymalnie do 6 dni od daty zawarcia umowy (kryterium oceny ofert).

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej jednorazowego użytku w podziale na części

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą rękawiczek diagnostycznych nitrylowych

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą półmasek filtrujących do ochrony układu oddechowego FFP2

Termin wykonania zamówienia:  maksymalnie do 14 dni od daty zawarcia umowy (kryterium oceny ofert).