Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Postępowania trwające

Sukcesywny zakup wraz z dostawą żywności dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 

w Rybniku z podziałem na części - postępowanie nr MDPS.GT.1100.7.2021:

 

Zadanie nr 1 -  Zakup wraz z dostawą artykułów sypkich.

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich.

Zadanie nr 3 – Zakup wraz z dostawą jaj.

Zadanie nr 4 – Zakup wraz z dostawą pieczywa.

Zadanie nr 5 – Zakup wraz z dostawa wyrobów cukierniczych.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Sukcesywny zakup wraz z dostawą żywności dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 

w Rybniku z podziałem na części - postępowanie nr MDPS.GT.1100.6.2021:

 

Zadanie nr 1 -  Zakup wraz z dostawą mięsa i wyrobów mięsnych.

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą drobiu.

Zadanie nr 3 – Zakup wraz z dostawą różnych produktów spożywczych.

Zadanie nr 4 – Zakup wraz z dostawą artykułów sypkich.

Zadanie nr 5 – Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich.

Zadanie nr 6 – Zakup wraz z dostawą jaj.

Nr postępowania: MDPS.GT.1100.5.2021

Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz jednorazowych środków ochrony indywidualnej dla pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej  w Rybniku z podziałem na części:

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą obuwia ochronnego

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą jednorazowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej

Zadanie nr 3 - Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego

Termin realizacji:

- dla zadania od 1 i 2: sukcesywne dostawy od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r. lub do wyczerpania ilości umownych.

Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz jednorazowych środków ochrony indywidualnej dla pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej z podziałem na części. MDPS.GT.1100.4.2021

 

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą obuwia ochronnego

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą jednorazowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej

Zadanie nr 3 - Zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej i zabezpieczającej

Zadanie nr 4 - Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego

 

Termin realizacji:

Sukcesywny zakup wraz z dostawą ekologicznych owoców dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku” z podziałem na części. MDPS.GT.1100.3.2021

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą ekologicznych truskawek

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą ekologicznych jabłek

Zadanie nr 3 – Zakup wraz z dostawą ekologicznych gruszek

Zadanie nr 4 – Zakup wraz z dostawą ekologicznych śliwek

Zadanie nr 5 - Zakup wraz z dostawą ekologicznych malin

Zadanie nr 6 – Zakup wraz z dostawą ekologicznej borówki amerykańskiej

 

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej jednorazowego użytku w podziale na części

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą rękawiczek diagnostycznych nitrylowych

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą półmasek filtrujących do ochrony układu oddechowego FFP2

Termin wykonania zamówienia:  maksymalnie do 6 dni od daty zawarcia umowy (kryterium oceny ofert).

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej jednorazowego użytku w podziale na części

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą rękawiczek diagnostycznych nitrylowych

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą półmasek filtrujących do ochrony układu oddechowego FFP2

Termin wykonania zamówienia:  maksymalnie do 14 dni od daty zawarcia umowy (kryterium oceny ofert).