Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Postępowania trwające

Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

  1. Niezbędne wymagania:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Rybnik, dnia 05 marca 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

Referent w dziale gospodarczo technicznym

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy
została wybrana Pani Jolanta Kołodziejczyk  zamieszkała w  Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Rybnik 8 lutego 2018r.
Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w dziale Gospodarczo Technicznym
1.    Niezbędne wymagania

hooked-controller