Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Postępowania zakończone

Rybnik, dnia 05 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy
została wybrana Pani Daria Wimmer  zamieszkała w  Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożone przez kandydatkę dokumenty, oraz wiedza którą wykazała się podczas rozmowy z komisją rekrutacyjną i doświadczenie zawodowe spełniały wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu i są zgodne z oczekiwaniami pracodawcy.

Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Kierownik działu Terapeutyczno-Socjalnego

 

I. Niezbędne wymagania:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Jest obywatelem polskim.

2. Posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

i nauce.

3. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata

Rybnik, dnia 06 marca 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik Działu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy
została wybrana Pani Danuta Cilulko  zamieszkała w  Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożone przez kandydatkę dokumenty, oraz wiedza i doświadczenie zawodowe spełniały wszystkie 

Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

  1. Niezbędne wymagania:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Rybnik, dnia 05 marca 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

Referent w dziale gospodarczo technicznym

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy
została wybrana Pani Jolanta Kołodziejczyk  zamieszkała w  Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Rybnik 8 lutego 2018r.
Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w dziale Gospodarczo Technicznym
1.    Niezbędne wymagania

Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik działu Pielęgnacyjno -  opiekuńczo - rehabilitacyjnego.