Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Regulamin organizacyjny

 

 (2020-38340)

Zarządzenie nr 215/2020

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Działając na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)

na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 586/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik: 
PDF icon Pobierz regulamin_mdps_w_rybniku_.pdf (2.25 MB)
Opublikował/a: Piotr Mazurek
Utworzono: pt., 26/03/2021 - 10:00 | Wielkość: 2.25 MB
Pobrano: 118

Metryka wpisu

Opublikował/a: Sekretariat
Utworzono: czw., 28/05/2015 - 23:02 | Zmodyfikowano: pt., 26/03/2021 - 10:00
Wyświetlono: 377
Informacja o zmianie: Nowa wersja Regulaminu 2020 r.