Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE 586/2012 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25 października 2012
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

 

Działając na podstawie:

  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
  • § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964)

na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 539/2007 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 października 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ze zm.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: 
PDF icon Pobierz Regulamin Organizacyjny.pdf (252.56 KB)
Opublikował/a: Sekretariat
Utworzono: czw., 28/05/2015 - 23:02 | Wielkość: 252.56 KB
Pobrano: 255

Metryka wpisu

Opublikował/a: Sekretariat
Utworzono: czw., 28/05/2015 - 23:02 | Zmodyfikowano: czw., 28/05/2015 - 23:04
Wyświetlono: 289
Informacja o zmianie:

hooked-controller