Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Protokoły kontroli

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2019 rok Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przeprowadzonej od 17 do 27 marca 2020 roku.

hooked-controller