Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Zakres działalności

Miejski Dom Pomocy Społecznej jest placówką realizującą zadania Miasta Rybnika w zakresie zapewnienia całodobowej opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku.

Dom realizuje następujące zadania:

  • zapewnienie całodobowej opieki,
  • całodzienne wyżywienie z możliwością wyboru posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza,
  • możliwość korzystania z urządzeń i środków do utrzymania higieny osobistej, 
  • zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, 
  • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców przez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności społecznych i podstawowych, psychoterapii, socjoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii,
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

Dom zapewnia również szereg działań kulturalno - oświatowych (udział w wystawach, koncertach, festiwalach, wycieczkach), oraz realizację potrzeb duchowych i religijnych.

Metryka wpisu

Opublikował/a: Sekretariat
Utworzono: czw., 28/05/2015 - 21:36 | Zmodyfikowano: pt., 29/05/2015 - 21:27
Wyświetlono: 260
Informacja o zmianie: Poprawiono błąd w tytule.

hooked-controller