Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rybnik, dnia 06 marca 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik Działu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy
została wybrana Pani Danuta Cilulko  zamieszkała w  Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedłożone przez kandydatkę dokumenty, oraz wiedza i doświadczenie zawodowe spełniały wszystkie 

wymagania formalne określone w ogłoszeniu i są zgodne z oczekiwaniami pracodawcy.
Pani Danuta Cilulko uzyskała największą liczbę pkt. z testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Odpowiedzialny za informację:

Piotr Mazurek - Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

Metryka wpisu

Opublikował/a: Piotr Mazurek
Utworzono: pt., 06/03/2020 - 13:52 | Zmodyfikowano: pt., 06/03/2020 - 13:55
Wyświetlono: 18
Informacja o zmianie:

hooked-controller