Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Aktualności

Sukcesywny zakup wraz z dostawą żywności dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, w podziale na zadania:

 

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą różnych produktów spożywczych dla Miejskiego Domu Pomoc Społecznej w Rybniku

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą artykułów sypkich dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

 

Termin realizacji: od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Sukcesywny zakup wraz z dostawą żywności dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 - Zakup wraz z dostawą mięsa i wyrobów mięsnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą drobiu dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Zadanie nr 3 – Zakup wraz z dostawą różnych produktów spożywczych dla Miejskiego Domu Pomoc Społecznej w Rybniku

Zadanie nr 4 – Zakup wraz z dostawą artykułów sypkich dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Sukcesywny zakup wraz z dostawą żywności dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 - Zakup wraz z dostawą mięsa i wyrobów mięsnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą drobiu dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Zadanie nr 3 – Zakup wraz z dostawą różnych produktów spożywczych dla Miejskiego Domu Pomoc Społecznej w Rybniku

Zadanie nr 4 – Zakup wraz z dostawą artykułów sypkich dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Zadanie nr 1 - Zakup wraz z dostawą mięsa i wyrobów mięsnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Zadanie nr 2 – Zakup wraz z dostawą drobiu dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Zadanie nr 3 – Zakup wraz z dostawą różnych produktów spożywczych dla Miejskiego Domu Pomoc Społecznej w Rybniku.

Zadanie nr 4 – Zakup wraz z dostawą artykułów sypkich dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Zadanie nr 5 – Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Rozporządzenia

Odwołania do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP.

Kategoria: 
Podstawy prawne

Ustawy

Odwołania do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP.

Kategoria: 
Podstawy prawne

Dnia 29 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż te, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ww. ustawie.

 I. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

II. OGRANICZENIE DOSTĘPU
może wynikać jedynie z:

Strony